• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

Latvija Saules rakstos

Latvija Saules rakstos

Visu novembri Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā bija skatāma Latvijas 105. gadskārtai veltītā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “Manas zemes Saules raksti”. Tās darbu autori - Jēkabpils novada skolu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņi.

Izstādes dalībnieki savos mākslas darbos atspoguļoja savu individuālo Latvijas redzējumu, iekļaujot vienu no skaistākajām latvju zīmēm - Saules zīmi.

Saule – visa redzētāja un zinātāja. Mīlestības, dzīvības un mūžīgās kustības simbols, apzīmē nebeidzamo dzīvības ciklu. Šo vēstījumu varēja nolasīt ikvienā darbā.

Šoreiz konkursa darbu vērtētāji bija BJC pedagogi. Katrs izvēlējās trīs savus favorītus. Tā balsojuma rezultātā izkristalizējās trīs darbi, kuriem tika piešķirtas BJC simpātiju balvas.

Tie ir: Salas vidusskolas mākslas pulciņa “Raibie spārni” dalībniece Laura Meikstuma ar darbu “Latvju saullēkts”, Jēkabpils novada BJC pulciņa “Radošie” audzēkne Evelīna Ozoliņa ar darbu “Medus bite” un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkne Evelita Kristapsone ar darbu “Saules gads”.

Paldies visiem dalībniekiem par dalību! Paldies vērtētājiem un visiem skolotājiem, kas prot iedvesmot un motivē radīt!