• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

Mazpulcēni ekskursijā Madonas novadā

Jēkabpils novada BJC mazpulks katru gadu dodas ekskursijā, lai iepazītos ar apkārtējo novadu zemnieku saimniecībām, mazajiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kuri mūs iedvesmo ar savu nodarbošanos un savu personību. Šī gada rudenī mazpulcēnu ceļš aizveda uz Madonas novadu, kur gatavojām karameles "Madonas karameles", iepazinām putnu kolekciju Z/S "Rozas", piena pārstrādes uzņēmuma darbību un produkciju "Lazdonas piens" un aktīvi darbojāmies dabas takā  ar biedrību "Aborieši" Lubānā.