• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

Satikšanās un klātbūtnes prieks

Satikšanās un klātbūtnes prieks

Š.g. 5.aprīlī Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā satikās pieci kaimiņu novadi. Notika skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta - kultūrvēsturiskajā novadā. Savus priekšnesumus demonstrēja 47 konkursa dalībnieki no Augšdaugavas, Preiļu, Aizkraukles, Līvānu un Jēkabpils novadiem. Vērtēšanas komisijas pārstāves, režisores, teātra jomas un skatuves runas ekspertes Anna Jansone, Dace Liepeniece un Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecākā eksperte Dace Jurka atzinīgi izteicās par bērnu un jauniešu vēlmi piedalīties šāda veida konkursos, par uzdrīkstēšanos, par aizkustinājumu un gūto pozitīvo enerģiju.
No mūsu novada uz konkursa 2.kārtu tika izvirzīti 14 dalībnieki. Iegūti septiņi augstākās pakāpes diplomi, seši 1.pakāpes diplomi, viens 2.pakāpes diploms.

Augstākā pakāpe: Emīlijai Strapcānei (Jēkabpils 3.vidusskola, skolotāja Sanita Stradiņa), Renāram Kārkliņam (Krustpils pamatskola, skolotāja Inese Grauduma), Paulai Beļauniecei (Salas vidusskola, skolotāja Iveta Martinsone), Ainim Sprindžam (Jēkabpils 2.vidusskola, skolotāja Anita Ščegalkova), Gatim Grozam ( Jēkabpils 3.vidusskola, skolotāja Inita Beinaroviča), Valteram Verečinskim (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, skolotāja Silvija Tumanova), Artim Pogodajevam (Jēkabpils 2.vidusskola, skolotājas Irina Rusiņa un Vineta Mežaraupe).
1.pakāpes diplomi: Elīzai Geitusei (Aknīstes vidusskola, skolotāja Elita Zariņa), Annijai Baikai (Viesītes vidusskola, skolotāja Aija Bērziņa), Ievai Rubenei (Jēkabpils 2.vidusskola, skolotāja Anita Ščegalkova), Ditai Safonovai ( Ābeļu pamatskola, skolotāja Vineta Groza), Katrīnai Sprindžai (Jēkabpils 2.vidusskola, skolotāja Biruta Sprindža), Kristīnei Raģei (Salas vidusskola, skolotāji Valda Dubkeviča un Agris Grāmatnieks).
2.pakāpe - Esterei Pazuhai (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, skolotāja Inga Ermansone).

Paldies skolotājiem par atdevi un prasmju nodošanu saviem audzēkņiem!