• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

Saules ritmi Latgales reģionā

Saules ritmi Latgales reģionā

25. aprīlī Līvānos noslēdzās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss SAULES RITMI.

No 17 Jēkabpils novada interešu izglītības audzēkņu mākslas darbiem deviņi ieguva 1.pakāpi un nākamgad piedalīsies XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas izstādē VEF Kultūras pilī.

Neskatoties uz lietaino laiku, diena bija krāsainu iespaidu piepildīta. Ciemojāmies Līvānu Mūzikas un mākslas skolā, Tautas lietišķās mākslas studijā “Dubna”, Līvānu stikla un amatniecības centrā. Izstāžu namā un Līvānu kultūras centrā apskatījām arī citus konkursa 2.kārtas dalībnieku mākslas darbus no Latgales reģiona interešu izglītības iestādēm. Redzētais pārsteidza un priecēja!

Apsveicam ikvienu un lepojamies par mūsu novada bērnu un jauniešu sasniegumiem un iegūto 1.pakāpi:

Aknīstes vidusskolas skolotājas Evas Ķiķēnas audzēkņus – Elīzu Geitusi un Aivaru Puduli, Zasas vidusskolas skolotājas Ineses Kalniškānes audzēknes Zitu Godļevsku un  Madaru Bulovu, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājas Elgas Skrebeles audzēknes Elīnu Strašnovu, Hannu Teicāni, Anniju Narkeviču un Alisi Bobrovu, Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra skolotājas Andas Ozoliņas-Krūmiņas pulciņa “Ideja” audzēkņus.