• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

Saules ritmi

Saules ritmi

Noslēgusies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa SAULES RITMI 1.kārta.
15 darbi ieguvuši ceļazīmi uz konkursa II kārtu.
Dārta Cepurīte, Elīze Geituse, Aivars Pudulis (Aknīstes vidusskola), skolotāja Eva Ķiķēna.
Zita Godļevska, Madara Bulova, Ieva Vorobjova (Zasas vidusskola), skolotāja Inese Kalniškāne.
Laura Meikstuma (Salas vidusskola), skolotāja Dace Ķiploka.
Dārta Kļaviņa, Līva Stahovska, Hanna Teicāne, Annija Narkeviča, Evelita Kristapsone, Alise Bobrova, Elīna Strašnova (Jēkabpils Valsts ģimnāzija), skolotāja Elga Skrebele.
Kolektīvais darbs (Jēkabpils novada BJC), skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa.
Emīlija Catlakša (Jēkabpils novada BJC) un kolektīvais darbs (Jēkabpils 2.vidusskola), skolotāja Inga Kursīte.