• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

Jauniešu klubs "13. pirmdiena"

Jauniešu klubs
No 16-25 gadiem

Trešdiena 14.30-19.10

Jēkabpils

Kas ir klubs "13.pirmdiena"?

Sabiedriskā labuma biedrība "Jauniešu klubs “13.pirmdiena”" kopš 2002. gada darbojas Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra paspārnē. Vēsturiski organizāciju dibināja skolēnu pašpārvalžu līderi no dažādām pilsētas izglītības iestādēm. Jauniešu klubs ir atvērta organizācija jauniešiem vecumā no 16 gadiem līdz 25 gadiem.

Klubs ir  jaunatnes organizācija Jēkabpils novadā, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību, vērtībām ģimenē un valstī.

Mēs popularizējam Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības - demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu mērķis ir rosināt jauniešus būt pilsoniski aktīviem pilsoņiem, kuri  iesaistītās savas un savas valsts nākotnes veidošanā. 

Ko klubs  dara?

Organizācijā darbojas brīvprātīgi jaunieši, kuri organizē seminārus, lekcijas, konferences, nometnes, konkursus, tematiskos  vakarus un citus pasākumus.

Mēs labprāt atbalstām pilsētas novada  pašvaldības organizētos pasākumus un akcijas. Izveidojusies laba sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām.

Kluba jaunieši īsteno un piedalās dažādos projektos, pasākumus, vada un piedalās semināros un diskusijās, rīko ekskursijas, labdarības akcijas.

Lai gan visi jaunieši ir dažādi, tomēr visus vieno vēlme celt savas dzīves kvalitāti, iegūt pieredzi nākotnes darba gaitām un ar aktīvu līdzdalību panākt  pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.
Visu šo gadu garumā jaunieši apguva  tēmas – reproduktīvā veselība, dzimumu līdztiesība, veselīgais dzīves veids, atkarību mazināšana un profilakse, pilsoniskā sabiedrība, savas vides labiekārtošana, jauniešu uzņēmējdarbība, jauniešu iespējas utt.

Svarīgākie uzdevumi

  • Nodrošināt iespēju jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs.
  • Veidot sadarbības tīklu ar Jēkabpils novada  un Latvijas iestādēm un NVO.
  • Organizēt pasākumus sev un citiem jauniešiem.
  • Organizēt informatīvos seminārus jauniešiem par aktuālām tēmām.
  • Rakstīt un realizēt projektus.

Jaunieši iegūst

Pieredzi projektu  rakstīšanā  un īstenošanā, jaunus noderīgus kontaktus un draugus. Jaunieši iegūst iemaņas vpasākumu organizēšanā un vadīšanā. Jaunieši izprot NVO darbības pamatprincipus, mērķus un uzdevumus. Ceļ  pašapziņu, pilnveido jaunas prasmes. Darbošanās „Jauniešu klubā “13.pirmdiena”” dod iespēju jauniešiem papildināt savu CV.

Ar Jaunatnes starptautiskā aģentūras atbalstu pieredze dalībai jauniešu apmaiņas projektos Turcijā, Čehijā, Dānijā, Polijā, Spānijā, Portugālē.


Uzdot savu jautājumu pasniedzējam!