• Fonta izmērs
  • Kontrasts
  • Vairāk

BLK Atslēga (II)

BLK Atslēga (II)
No 7-17 gadiem

Pirmdiena, trešdiena 16.00-18.00, Piektdiena 16.00-19.00

Jēkabpils

Bērnu, jauniešu un senioru brīvā laika pavadīšanas klubs „ATSLĒGA” ir atvērts kopš 2016. gada marta.

Klubiņa mērķis ir radoša, jēgpilna un droša brīvā laika pavadīšana BLPK” Atslēga” mikrorajona bērniem un jauniešiem.

Pēcpusdienās klubiņā notiek īsta rosība: zīmēšana, griešana, līmēšana, veidošana, dažādu ēdienu gatavošana u.t.t. Klubiņa telpas ir rotātas ar bērnu radošajiem darbiem. Īpaši cieņā ir intelektuālās galda spēles,  novuss, konstruktori un dažādu figūru veidošana no plastikas. Ceturtdienās klubiņā notiek angļu valodas nodarbības.

Kopā svinam svētkus, piedalāmies dažādos projektos, kā arī cenšamies baudīt kultūrdzīvi-dodamies uz kino, izstādēm un ekskursijām. Aktīvi organizējam dažādas radošās darbnīcas, konkursus un apmeklējam BJC rīkotos pasākumus.

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas klubā „ATSLĒGA” strādā divi pedagogi – Ilona Broka un Inese Pūcīte.

Uzdot savu jautājumu pasniedzējam!